Hopp til hovedinnhold

Pascale Baudonnel mottok prestisjetunge "Ordre national du Mérite Agricole"

Ystar, lærar og bonde Pascale Baudonnel er utnemnt til riddar av den franske fortenesteordenen for landbruket (Ordre national du Mérite Agricole)

Fredag 22. september 2023 mottok Pascale Baudonnel «Ordre national du Mérite Agricole» på den Franske ambassaden i Oslo. Norsk Gardsost, Undredal Stølsysteri, kollega og venner er inviterte til seremonien. 

Norsk Gardsost skriv på si heimeside:

Pascale Baudonnel blir tildelt denne ærefulle utmerkinga for sin mangeårige innsats for å fremme kunnskap og tradisjon om ysting i Norge. Med sin etablerte status som ystelærar og bonde har ho via livet sitt til å etablere den franske ostekulturen i Norge og er ein fanebærar for ein gryande fransk-norsk matkultur. Ho har i sin karriere motteke fleire utmerkingar, deriblant Seterprisen i 2005, Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris i 2006, Bygdeutviklingsprisen i 2007 for Sogn og Fjordane og Økopris Vestlandet 2010.

Tittelen, «The Chevalier de I’Ordre du Mérite Agricole» går tilbake til 1883. Då vart L’Ordre national du Mérite Agricole, ein fransk orden, innstifta 7. juli 1883 av dåverande landbruksminister Jules Méline for å anerkjenne og heidre enkeltpersonar og organisasjonar sin innsats og bidrag til landbruket og til den franske jordbrukssektoren.

Pascale Baudonnel utdanna seg i Frankrike hos Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des Industries Agroalimentaires i Surgéres. Ho er tilsett ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) som kurslærar ved Fagskulen Vestland og i Kompetansenettverket for lokalmat. Lenge hadde ho private kurs i ysting på stølen i Undredal før kurslokale stod klare ved SJH i 2001 og Kompetansenettverka for lokalmat kom i drift same året. Modulkursa i Aurland er godt kjende i ystemiljøet i Norge. Fleire fagfolk har kome til, men framleis er det Pascale som vert kontakta om små og store utfordringar om ysting over heile landet. Pascale deltek og er også godkjend ysterådgivar i Frankrike. Kunnskap som kjem godt med her i Norge. Norge og Frankrike følgjer kvarandre tett og delar raust av sin kunnskap. No sist då ystelærar Yves Gaüzere tok turen til Norge, og dei to hadde kurs for erfarne ystarar saman ved SJH i juni 2023. 

Vi gratulerer Pascale Baudonnel med ein svært fortent utmerking, ei anerkjenning som verkeleg varmar og vi set pris på hennar innsats for utviklinga av norsk ost og ystetradisjonar. 

For å lese meir om Pascale Baudonnel viser vi til artikkel i NRK 2018; "Ytst i havet bur ystedronninga"

Tekst: Aud Slettehaug, dagleg leiar i Kompetansenettverket Lokalmat Vest
Foto: Øystein Skjæveland