Hopp til hovedinnhold

Søknad

Søke vidaregåande

Søknadsfristen er 1. mars, men det er mogleg å søke heilt fram til skulestart. Vi tar opp elevar så lenge vi har plassar.

Du søkjer på vigo.no.

Du kan også bruke Søknadsskjemaet (.pdf) vårt og sende det og vedlegg til

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 AURLAND

NB: Du kan ikkje sende søknadskjemaet per e-post på grunn av personvernreglane.

Søke fagskulen

Skal du søke fagskuleutdanninga vår i handverksysting er søknadsfrist 20. april). Les meir på Fagskulen i Vestland si nettside.