Hopp til hovedinnhold

Helsesjukepleiar

Treng du nokon å snakke med, kan du ta kontakt med helsesjukepleiar. Helsesjukepleiar har teieplikt, tilbodet er gratis og du får ikkje fråvær. Helsesjukepleiar ved SJH er Unni Mette Flæthe. Du kan kontakte ho på tlf 959 84 645.