Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Helsetenester

Treng du nokon å snakke med, kan du ta kontakt med helsesjukepleiar eller psykiatrisk sjukepleiar . Helsepersonell har teieplikt, tilbodet er gratis og du får ikkje fråvær.

Helsesjukepleiar i Aurland er May Sigrun Winjum, tlf 959 84 640

Psykiatrisk sjukepleiar er Unni Mette Flæthe, tlf 959 84 645.

Helsetenestene finn du på Fjordsenteret 2.etg.

Ta kontakt på  for avtale. Kontortid er mån-fre 08.00-15.30 

Helsetenester Aurland kommune

Lege

Legekontoret ligg i Fjordsenteret, 1.etg.   Kontakt på tlf 576 32 999